Wool Blanket

İkikız In Wool Blanket

People's organic ties with animals are as old as human history. Communication, competition, coordination among the living creatures has never been lacking in the life cycle of millions of years. In this cycle, which is based mostly on nutrition, human beings have begun to benefit not only from the meat but also from the milk, fur, and strength of the animals over time. Anthropology says that the first animal to be domesticated is the wolf that is now the hometown of hundreds of dog breeds. The sheep is the second animal domesticated ..

The roots of the textile that man has discovered, used, developed for comfort, sleeping, protection from cold, covering is based on thousands of years ago; The most important animal used for this purpose is wool obtained from the sheep.

Wool, which is used in primitive conditions at times, is a very important branch of industry and textile in its own right nowadays. Clothing, upholstery and carpets, wool blanket, medical bandages, bandages, special clothing to prevent injuries, metalworking industry, fire fighting, parking areas, cricket fields, tennis courts, insulation are a few examples of the usage areas.

The wool is this important that it is used on a very common scale and it is one of the closest friends of our sleep and our bodies .. And, the indispensable of our cncestors; wool quilts of our warm childhood memories are in our lives for a long time and they find their place as blankets in our homes.

Let's take a look at the qualities that distinguish the wool blanket:

Wool is the most reliable material, either for sleeping or for covering purposes. It is breathable material through the property that its texture has. It keeps and carries the humidity the environment has absorbs the humidity by 20% of its weight and emits heat during this process, which gives it the ability to control the heat. This is the reason why people who use wool materials in in humid weathers heat up. It is also an important advantage that the humidity it absorbs does not create a feeling of wetness to the user. Because of all these qualities, wool is the ideal product in energy saving. Even though the total tissue thickness is not that much, it still keeps the body warm. The air trapped between the fibers gives it this privilege so that there is no loss in the average body heat. It is perfect for heat insulation.

The wool blanket radiates extremely low odor and absorbs the smell. It is soft, recycled in nature. It has a protective function that does not transmit electricity. It is very durable to fire, difficult to ignite, easy to extinguish.

Wool products provide a deep and restful sleeping surface by providing a regular beating of the heart. It is the material that avoids dust mites which occur in the environment and cause various respiratory disorders. Can be used in all four seasons. It is not only for warming up, but also can be used for the decorations you can benefit from.

However, almost like all other products wool blankets can be produced in different qualities. It is crucial that we have the Woolmark Certificate, which is the symbol of purity, quality and reliability in wool products so that the qualifications we have listed above can be obtained with full efficiency. To get the world's best-known certificate, the product must pass extremely difficult tests in The Woolmark Company laboratories. The performance and quality of the products subject to the test must meet the required standards in order to obtain this brand. Woolmark has the authenticity and offers the guarantee of the fiber content and the superior quality to the consumer of the wool blankets bearing this brand.

İkikız’s privilege in wool blanket is to be entitled to the Woolmark Certificate, symbol and use in its products.

Being pure, high quality and reliable is always good. You, always, deserve the best of everything. İkikız is also working and producing to be worthy to you.

 

 • description

  About Wool Blanket

  İnsanların hayvanlarla olan organik bağı insanlık tarihi kadar eski. Milyonlarca yıllık yaşam döngüsünde canlılar arasındaki iletişim, rekabet, koordinasyon hiç eksik olmamış. Çoğunluk beslenmeye dayalı bu döngüde insan zamanla hayvanların sadece etinden değil, sütünden, postundan, gücünden de yararlanmaya başlamış. Antropoloji, evcilleştirilen ilk hayvanın günümüzde yüzlerce çeşit köpek cinsinin atası olan kurt olduğunu söyler. Evcilleştirilen ikinci hayvan ise koyun..

  Barınma, uyuma, soğuktan korunma, örtünme için insanın keşfettiği, kullandığı, geliştirdiği tekstilin kökeni binlerce yıl öncesine dayanmakta; bu amaç için yararlandığı en önemli hayvan ise koyundan elde edilen yün.

  Kadim zamanlarda, primitif şartlarda kullanılan yün, günümüzde başlı başına bir sanayi, tekstilin çok önemli bir branşı. Konfeksiyon, döşemecilik ve halıcılık, yün battaniye, medikal bandajlar, sargılar, yaralanmayı önleyen özel giysiler, metal işleme endüstrisi, yangın söndürme, park alanları, kriket sahaları, tenis kortları, yalıtım… Kullanım alanlarından bir kaçı.

  Bu denli önemli olan, son derece yaygın ölçekte kullanılan yün, uykularımızın ve bedenlerimizin en yakın dostlarından.. Ve, atalarımızın vaz geçilmezi, çocukluk çağlarımızın sıcacık anısı yün yorganlar uzunca bir süredir ve günümüzde battaniye olarak evlerimizin baş köşesinde yer almakta..

  Yün battaniye’yi ayrıcalıklı kılan vasıflara bir bakalım:

  Gerek uyku, gerekse örtünme amaçlı kullanımlarda yün en güvenilir materyaldir. Dokusunun sahip olduğu özellik vasıtasıyla nefes alabilen materyaldir. Ortamda bulunan ve oluşan nemi bünyesinde muhafaza eder ve taşır, kendi ağırlığının yüzde 20’si miktarında nemi emer, bu işlem esnasında ortama ısı yayar,  bu özelliği ona ısıyı kontrol edebilme yeteneğini kazandırır. Nemli havada, ortamlarda yün materyaller kullananların ısınmasının nedeni budur. Topladığı nemin kullanıcıda ıslaklık hissi yaratmaması da ayrıca önemli avantajlarındandır. Bütün bu nitelikleri nedeniyle enerji tasarrufunda yün ideal üründür. Toplam doku kalınlığı fazla olmamasına karşılık vücudu sıcak tutar. Lifleri arasına sıkışan hava ona bu ayrıcalığı verir, böylece, ortalama vücut ısısında kayıp olmaz. Isı yalıtımında mükemmeldir.  

  Yün battaniye son derece düşük koku yayar ve kokuyu absorbe eder. Yumuşaktır, doğada geri dönüşümlü malzemedir. Elektriği iletmeyen koruyucu özelliğe sahiptir. Ateşe çok dayanıklıdır, tutuşturması zor, söndürmesi kolaydır.

  Yün ürünler kalbin düzenli atmasını sağlayarak derin ve dinlendirici bir uykuya zemin hazırlar. Ortamda oluşan ve çeşitli solunum rahatsızlıklarına neden olan toz maytlarının uzak durduğu materyaldir. Dört mevsim kullanılabilir. Sadece ısınmak için değil, dekorasyonda da yararlanabileceğiniz albenidedir.

  Ancak, hemen hemen diğer bütün ürünler gibi yün battaniyeler’de değişik kalitelerde olabilmekte, üretilebilmekte. Yukarıda sıraladığımız kalifikasyonların tam randımanlı elde edilebilmesi için yün ürünlerinde saflığın, kalitenin ve güvenilirliğin sembolü olan Woolmark Sertifikası’na sahip olabilmek son derece önemli. Dünyanın bu en tanınmış sertifikasını elde edebilmek için ürünün The Woolmark Company laboratuarlarında son derece sıkı testleri başarıyla geçmesi gerekmekte. Teste tabi tutulan ürünlerin performansı ve kalitesi bu markayı elde edebilmek için istenen standartları karşılamak zorunda. Woolmark serifikasına sahip olup bu markayı taşıyan yün battaniyeler tüketicisine lif içeriğinde garantiyi ve üstün kaliteyi sunmakta.

  Yün battaniyede İkikız’ın ayrıcalığı, Woolmark Sertifikası’nı, sembolünü hak etmiş olmak ve ürünlerinde kullanmak..

  Saf, kaliteli, güvenilir olmak her zaman iyidir. Siz her zaman her şeyin en iyisine layıksınız. İkikız’da sizlere layık olmak için çalışıyor, üretiyor.

 • loyalty

  Popular tags