TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ALICI AYDINLATMA METNİ

İş bu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek maksadıyla veri sorumlusu sıfatıyla MOSER TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“İKİKIZ/Şirket”)   tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz resmi web sitesi üzerinden tarafımızla paylaşmış olduğunuz E-mail adresi veriniz izin vermeniz halinde; şirketimizin sunduğu hizmetlerin pazarlanma süreçlerinin yürütülmesi ve hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanmanız için planlamalar yapılması, pazarlama faaliyetleri kapsamında iletişimin yürütülmesi pazarlama analiz ve kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarının yapılması, hizmetlerimize yönelik size özel sunduğumuz imkanların tanıtılması, kampanya ve indirimlerden güncel olarak haberdar olunması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi ve paylaştığınız iletişim kanalı üzerinden tarafınıza tanıtım, duyuru, etkinlik, reklam, kampanya, promosyon, yeni ürün tanıtımı vb. içerikleri havi ticari elektronik ileti gönderilmesi, tarafınıza memnuniyet ve değerlendirme anketleri gönderilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un altıncı maddesi gereğince ticari elektronik ileti onay şartına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun beşinci maddesinin birinci fıkrası gereğince Açık Rıza hukuki sebebine işlenecektir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Düzenlenen Yönetmelik’in 7/11. maddesi gereğince ticari elektronik ileti gönderme onaylarının ileti yönetim sistemine kaydedilmesi hukuki yükümlülük olmakla birlikte bu kapsamda işlemeye konu kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A. Ş. tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan sisteme kaydedilmek suretiyle hukuki yükümlülük kapsamında adı geçen şirkete aktarılabilmektedir. Bu hal dışında kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ile bu kapsamda tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve/ya ret süreçlerinizin takip edilebilmesi amacı ile iş ortaklarımıza, tedarikçi firmalarımıza, Anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, Çağrı merkezi hizmeti aldığımız kurum ve kuruluşlara, Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, talep edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde hukuki süreçlerimizin yürütülebilmesi amacıyla danışmanlık aldığımız kişilere aktarılabilmektedir.

 Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin KINIKLI MAH. 6021 SK. NO:67 PAMUKKALE/DENİZLİ adresine yazılı olarak teslim/tebliğ edebilirsiniz ya da üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.